Csatai István:

A korszerű légoltalmi szervezet létrehozása az újabb háborús felkészülés részeként a két világháború között


Absztrakt

A harci eszközök fejlődésével Európaszerte nagy figyelem irányult a légoltalmi szervezetek megalakítására, a légitámadások várható veszélyének és a károk megelőzésére és elhárítására. Világszerte, így Magyarországon is, megfogalmazódott az igény a légoltalom megszervezésére. A cikk az első világháború után kialakuló, modern légoltalmi szervezet létrehozását tekinti át.

Kulcsszavak: légoltalom, világháború, polgári védelem

Abstract

With the instruments of war getting more efficient, the attention throughout Europe shifted to the establishment of civil air defense organizations, thus the mitigation of the risks and damages of air strikes. The need for an air defense organization was high worldwide and in Hungary. The article reviews the creation of a modern air defense organization after the First World War.

Kulcsszavak: air defense, world war, civil defense

A teljes cikk megtekintése