Debreceni Péter:

Az erdőtűz-megelőzés hazai tudományos szakirodalmának áttekintése


Absztrakt

A klímaváltozás hatásait vizsgáló kutatások előrevetítik, illetve meteorológiai adatok trendvizsgálatával részben már ma igazolható, hogy belátható időtávon belül a Kárpát-medence területén egyenetlenebbé válik a csapadékeloszlás és várhatóan emelkedni fog a nyári és őszi napi átlaghőmérséklet is. A klímaváltozás hatásai közvetett módon a tűzveszélyes időszakok elnyúlásában, az erdő- és vegetációtüzek számának növekedésében, valamint térbeli és időbeli eloszlásában, a tűzintenzitás emelkedésében is kimutathatók lesznek. Az erdőtűz megelőzés szakterületnek tehát rövid távon is válaszokkal kell szolgálnia a változó környezeti tényezők és az emberi tevékenység okozta kihívásokra. A szerző a hazai erdőtűz megelőzési szakirodalom elmúlt 15 évben született tudományos eredményeit tekinti át összefoglalás és rendszerzés, illetve a további fejlesztési irányok vizsgálata céljából.

Kulcsszavak: erdőtűz-megelőzés, klímaváltozás, erdőtűz menedzsment, tűzkockázat értékelés, erdőtűz megelőzés tanulmányok

Abstract

Research into the effects of climate change and trend analysis of meteorological data is already partially justified the distribution of precipitation will become more uneven and the average daily temperatures in summer and autumn will also expected to rise in the Carpathian Basin in the foreseeable future. The effects of climate change will be indirectly reflected in the prolongation of fire danger periods, in the increase of number and intensity of forest fires and in its spatial and temporal distribution. Forest fire prevention should provide short-term answers to the challenges posed by changing environmental factors and human fire activity. The author reviews the scientific results of forest fire prevention in Hungary over the past 15 years in order to summarize, systematize, and examine future development opportunities.

Kulcsszavak: forest fire prevention, climate change, forest fire management, forest fire risk evaluation, studies of forest fire prevention

A teljes cikk megtekintése