Dr. Takács Lajos Gábor, Szikra Csaba, Zsitva Attila :

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉSSEL ELLÁTOTT CSARNOKÉPÜLETEK LÉGPÓTLÁSRA IS FIGYELEMBE VETT DOKKOLÓKAPUINAK ÁRAMLÁSI VIZSGÁLATA


Absztrakt

Cikkünkben a hő- és füstelvezetéssel ellátott csarnoképületek légpótlásra is figyelembe vett dokkolókapuinak áramlási jellemzőit és tűzvédelmi kialakításait vizsgáljuk. A kutatások a légáramlás jellemzőire és a tűzvédelmi kialakításokra összpontosítanak. A légpótlás hatékonysága függ a dokkolók geometriai kialakításától és azok anyagától is. Vizsgálataink célja numerikus tűz- és füstterjedési szimuláció segítségével olyan tervezési módszert kidolgozni, amellyel rendeltetésszerű dokkolóhasználat mellett tűz esetén áramlási szempontból is megfelelő légmennyiség biztosítása igazolható. A tűzvédelmi problémák vizsgálatához adatgyűjtést végeztünk. Az adatgyűjtést kiterjed a vonatkozó jogi háttérre, a légpótlók kialakításának lehetőségeire, logisztikai adatok elemzésére és dokkolók közvetlen közelében kialakuló tűzesetek összegyűjtésére. A vizsgálatok után a javaslataink alapján az alábbiakkal növelhető a dokkolók, a rakodás alatt álló kamionok és az épületek tűzbiztonsága: • Ne a dokkoló kapuja, hanem a szimmetrikusan elhelyezett oldalsó nyílások, légpótló zsaluk legyenek a légpótló nyílások. • A dokkolókon belüli is tűzjelzőt kell létesíteni, és ha az adott dokkolóban vagy a környezetében keletkezik a tűz, akkor az adott dokkolóhoz tartozó légpótló nyílás ne nyisson ki. • Az épületben található beépített oltóberendezést a dokkolóházra is ki kell terjeszteni. • Tűzgátló építményszerkezetekkel meg kell akadályozni a dokkolókon keresztüli tűzterjedést.

Kulcsszavak: hő-és füstelvezetés, légpótlás, dokkoló kapu, légpótló nyílások

Abstract

In our article smoke and heat ventilation characteristics of warehouse loading docks are investigated, which are often used as fresh air inlet sources. The tests are focusing on the air flow characteristics and the fire protection design. The efficiency of air inlet depends on the geometrical design and the materials of the dock. We used CFD simulations to reach our main goal: to develop a planning method for the calibration of the smoke and heat ventilation system. We collected data to the analysis of the fire protection problems. This covers the legal backgrounds, the ways of developing air-suppliers, the run-down of the logistics related data and the collection of cases of fire evolving near by the docking areas. Based on these surveys the fire safety of the loading docks, trucks and buildings could be improved by the following points: • The symmetrically placed openings with air-supply shutters in the sides of the loading docks should be the air-suppliers, not the gate of the docking area. • A fire detection and alarm system should be installed within the docking area as well, in case a truck takes on fire, the relevant air-supply gate should not open, but the others should. • The building’s built-in fire extinguisher system should be expanded to the loading docks. • The spreading of the fire through the docking areas should be prohibited with fire rated structures.

Kulcsszavak: smoke and heat ventilation, air supply, dock gate, air supply openings

A teljes cikk megtekintése