Elek Barbara:

VÍZTÁROZÓ, MINT LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEM KOCKÁZATELEMZÉSE


Absztrakt

A víz mozgása a természetben periodikus jelenség, ezzel szemben a társadalmi vízigény egyenletesebb, kisebb szezonalitást mutat. A forrás és igény oldal közötti eltérés kiegyenlítésére víztározókat alakítunk ki. Mint minden emberi alkotás, így a víztározó is, mint lehetséges létfontosságú rendszerelem létezésével kockázatot hordoz. A cikk röviden bemutatja a víztározók lehetséges kockázatelemzési és kockázatcsökkentési módszereit. A biztonságtechnikai és kockázatelemzési vizsgálatokat kiterjeszti a víztározó teljes életciklusára és élettartamára. Nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatot tesz a víztározó műtárgy folyamatos ellenőrző rendszerének felépítésére.

Kulcsszavak: víz, víztározó, biztonságtechnikai és kockázatelemzési vizsgálatok, ellenőrző rendszer

Abstract

The movement of water in nature is a periodic phenomenon, in contrast, social water demand is more even and less seasonal. Reservoirs are created to compensate for the differences between the source and the demand side. Like all human creations, the reservoir as a potential vital component carries risks with its very existence. This article briefly presents possible risk analysis and risk reduction methods for reservoirs. Safety and risk analysis investigations are extended for the entire life cycle of the reservoir and for the entire lifespan of the reservoir. Based on international experience, it proposes the construction of a continuous monitoring system for the reservoir structure.

Kulcsszavak: water, reservoir, safety and risk analysis investigations, monitoring system

A teljes cikk megtekintése