Ferenc Nemoda, Bence Madár :

Radon-kibocsátás építőanyagokban és újrahasznosított építőanyagokban – nemzetközi összevetés


Absztrakt

A radon a természetben előforduló, színtelen, szagtalan radioaktív gáz, a rádium bomlásterméke. A legismertebb radioaktív források az urán és a rádium, de ezeken kívül jóval kisebb mértékben máshol is megtalálható az ionizáló sugárzás. Minden természetes eredetű építőanyagban jelen lehet valamilyen mennyiségű radioaktivitás. Ennek a radioaktivitásnak a hordozói az úgynevezett NORM (Naturally Occurring Radioactive Mineral) természetben előforduló radioaktív ásványok. A bontott építési hulladékok kiemelt figyelmet érdemelnek radioaktivitás szempontjából, mert összetételük sok esetben ismeretlen. Ezek 70%-át teszi ki talaj Magyarországon, és 15%-a kerül újrahasznosításra. Hasznosításakor ajánlott a nagyfokú figyelemmel való eljárás, mert radioaktivitás szempontjából veszélyes anyagokat is tartalmazhat. A cikkben egyes országok vizsgálatait és eredményeit ismertetjük; bemutatva a magas koncentráció és veszélyeik összefüggéseit, továbbá építőanyagainkkal való relációját, azzal a céllal, hogy a beltéri radon-koncentráció veszélyeire felhívjuk a figyelmet.

Kulcsszavak: radon, természetes eredetű radioaktivitás építőanyagokban, bontott építési hulladék, fenntarthatóság

Abstract

Radon is a naturally occurring colourless, odourless, radioactive gas, which is the decay product of radium. The most widely known radioactive sources are uranium, thorium and radium, but ionizing radiation can also be found elsewhere. Any building material of natural origin may contain a certain quantity of radioactive elements. The carriers of this radioactivity are called the NORMs (Naturally Occurring Radioactive Minerals). Reused building materials in many cases include unknown components and thus deserve priority attention regarding radioactivity. In Hungary, 70% of these materials is soil, of which only 15% is being reused. It is advised to utilize them with exceptional precaution, as they may contain dangerous elements regarding radioactivity due to their unbeknown compound. In this article we delineate research and results of various countries; showing relations of high concentration and their dangers, and additionally, their connection to building materials, all with the goal of attracting attention to the hazards of indoor radon concentration.

Kulcsszavak: radon, naturally occurring radioactivity in building mate, reused building materials, recycled building materials, sustainability

A teljes cikk megtekintése