Gergő Érces, Sándor Rácz:

A tűzterjedés elleni védelem térbeli alapvetései a kockázati egység és tűzszakasz viszonya Magyarországon


Absztrakt

A tűz terjedésének térbeli jellemzői alapvetően határozzák meg a tűzterjedés elleni védelem kialakításának módozatait. A magyarországi szabályozás értelmében, napjainkban a kocká-zatelvű elemzés útján határozzák meg a tűzterjedés elleni védelem alapvető egységeinek mértékét. A tűz térbeli hatásainak figyelembevételével a szerzők a tűzterjedés elleni véde-lem valós térbeli aspektusait elemzik a publikációban. Bemutatják a kockázati egységek és tűzszakaszok összefüggéseit. Ismertetik az épületinformációs modellezésben és a hálózatku-tatási módszerekkel vizsgált tűzszakaszok összefüggéseiben rejlő elemzési lehetőségeket újszerű komplex tervezési módszereket.

Kulcsszavak: kockázati egység, tűzszakasz, tűzterjedés, BIM

Abstract

The spatial characteristics of fire spread fundamentally determine the ways in which fire propagation protection is designed. According to the Hungarian regulations, the extent of the basic units of fire protection is currently determined by means of risk-based analysis. Tak-ing into account the spatial effects of fire, the authors analyse the real spatial aspects of pro-tection against the fire spread e in the paper. The relationships between risk units and fire sections are presented. Novel complex design methods are described for the analytical pos-sibilities in building information modelling and in the context of fire sections studied by network research methods.

Kulcsszavak: risk unit, fire section, fire spread, BIM

A teljes cikk megtekintése