Gyöngyössy Éva, Kerekes Zsuzsanna:

HŐSZIGETELŐ ÉS DEKOR TEXTÍLÁK, MINT ÉPÍTŐANYAGOK


Absztrakt

Az évek során a biztonsággal kapcsolatos kérdések egyre nyilvánvalóbbá válnak, így a lángálló anyagok iránti igény is nő. A hazai és nemzetközi szabályozás áttekintése után kiválasztottuk a legmegfelelőbb szabványokat, melyek alapján a mintákat laboratóriumi vizsgálatoknak vetettük alá. A „kötelező” lángterjedés vizsgálatok mellett célszerűnek tartjuk az oxigén index kimérését, amely az anyagok valóságos és rejtett tulajdonságait is kimutatja. A piacon megjelent új textilekre egyre több és komplexebb követelményeket írnak elő különböző szempontokból, amelyek alól a tűzvédelem kérdése sem képez kivételt. Munkánk célja hogy a vizsgálati eredmények alapján értékeljük, hogy az eddig kötelezően előirt minősítések elégségesek-e a textíliák biztonságos éghetőségének a megadására, továbbá, hogy oxigén index bevezetése szerint lehet-e osztályozni az anyagokat.

Kulcsszavak: oxigén index, textília, tűzgátló, minősítés, égéskésleltetés, vizsgálat

Abstract

New textiles on the market require more and more complex requirements from different point of view and the issue of the fire safety is not an exception. Safety related questions become increasingly more obvious in the previous years, so the need for the fire retardant substances increases as well. Our thesis was written about the textiles as potential source of danger. After the presentation of the domestic and international regulation I picked up the best standards. According to these regulations we examined my specimens between laboratory circumstances. Next to the different flame spread we propose to measure the oxygen index measures as well, which present the real and hidden characteristics of the textiles. Our main purpose, based on the received results to classify the substances according to the oxygen index. The aim of our work is to evaluate, based on the test results, whether the currently mandatory classifications are sufficient to provide the safe flammability of textiles, and whether materials can be classified according to the introduction of the oxygen index.

Kulcsszavak: limited oxygen index, textile, flame retardants, qualification, retardation of burning, testing

A teljes cikk megtekintése