György Kós, László Komjáthy:

Tűzoltói beavatkozás flashover jelenséggel összefüggő eseményekben


Absztrakt

A tűzoltókat sújtó halálesetek között kiemelt helyen találjuk a flashover miatt bekövetkezett halálesetek. 2003 és 2012 között 63 tűzoltó halt meg flashover jelenséggel összefüggő eseményben. A tűzvédelmi előírások folyamatosan szigorodnak (hő és füst elvezetés, beépített tűzjelző és oltóberendezések stb.) ugyan, de modern építési, épületgépészeti eljárások (pl. tökéletesebben záró műanyag nyílászárók) valamint a műanyag alapú és vegyszerekkel kezelt fa bútorok kedveznek az extrém tűzterjedéseknek. Tény, hogy a mai épületekben a flashover nyolcszor gyorsabban terjed, mint 50 évvel ezelőtt. Az amerikai Underwriter Laboratories (UL) tanulmányai szerint, míg 50 évvel ezelőtt átlagosan 29 perc kellet a teljes lángba borulás állapotának eléréséig, addig ma kevesebb, mint 5.

Kulcsszavak: tűzoltóságok, tűzoltó, teljes lángbaborulás, szúróláng, hirtelen tűzterjedés

Abstract

In an event related to the flashover phenomenon. Even though fire safety regulations are becoming stricter constantly (heat and smoke venting, built-in smoke detectors and extinguishing equipment, etc.), modern construction and building engineering processes (e.g. perfectly closing plastic doors and windows) as well as wood furniture treated with plastic based chemicals are favorable for extreme fire spreading. In fact, in today’s buildings flashover spreads eight times faster than 50 years ago. According to the studies by the American Underwriter Laboratories (UL), while 50 years ago on average it took 29 minutes to reach the condition of complete flashover, today it takes less than 5 minutes.

Kulcsszavak: fire departmens, firefighter, flashover, backdraft, rapid fire progress, rfp

A teljes cikk megtekintése