Horváth Hermina, Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula :

Tűzveszélyes veszélyes áruk szállítás magyarországon


Absztrakt

Napjainkban a veszélyes áruk szállításának speciális szabályainak betartására és azok ellenőrzésére különösen nagy hangsúlyt fektetnek mind a gazdasági szereplők, mind pedig az érintett hatóságok. A tűzveszélyes veszélyes árukkal kapcsolatos ismeretek és szabályok ismerete nélkülözhetetlen mindkét szereplő részére, hiszen a szállított veszélyes áruk jelentős részét ilyen áruk adják. A közleményben elemezzük a tűzveszélyes veszélyes áruk körét, a veszélyes áru szállítással kapcsolatos alapvető osztályba sorolási szabályokat, valamint a nemzetközi és hazai statisztikai adatok elemzésével betekintést nyerhetünk a tűzveszélyes anyagok szállításának arányaiba és a hatósági ellenőrzések számadatainak elemzésébe.

Kulcsszavak: veszélyes áru, szállítás, tűzveszélyes, baleset, katasztrófavédelem

Abstract

Nowadays the economic operators and the authorities concerned place particular emphasis on compliance with and control of the special rules for the transport of dangerous goods. Knowledge of the rules and regulations relating to flammable dangerous goods is essential for both actors, as a significant proportion of the dangerous goods transported are provided by such goods. In this article, we analyze the groups of flammable dangerous goods, the basic classification rules related to the transport of dangerous goods, and by analyzing international and domestic statistical data, we can see insight into the proportions of transport of flammable substances and the analysis of official control figures.

Kulcsszavak: dangerous goods, transportation, flammable, accident, disaster management

A teljes cikk megtekintése