János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Bleszity János, Vass Gyula, Ágoston Restás:

Nem szerkezeti épitőanyagok éghetőségének minősitése


Absztrakt

Ma már egyre gyakrabban használnak műanyagokat építőanyagként, a hagyományos szilikátok kezdenek kiszorulni. A műanyagipar jelentős mértékű fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben. Felhasználási területe egyre bővül, így mennyiségük is rohamosan növekszik. Széleskörű elterjedését figyelembe véve kiemelt kockázati tényező, mivel az égése során keletkező toxikus gázok az emberre és a környezetre nézve is veszélyt jelentenek. Dolgozatunk bemutatja a leggyakoribb műanyagok előfordulását az épületekben: szőtt és nem szőtt textiliák, és kábelek. Ezekre ugyanolyan szigorú éghetőségű követelmények vonatkoznak, mint a hagyományos termékekre. Felhasználása széleskörűen történik, többek között lapos tetők szigetelése során elválasztó textíliaként alkalmazzák az építő iparban is. A poliészterek gyúlékony anyagok, melyre jellemző az égve csepegés, füstképződés és zsugorodás. Egy tűzeset során a füstgázok összetétele, az anyag gyulladási, illetve lángterjedési ideje meghatározza a menekülési esélyeket. Égésgátlók alkalmazásával késleltetni lehet a meggyulladást, időt nyerve a menekülésre. Emiatt szükséges az építő iparban, a lakóépületeken belül felhasznált műanyagok égésgátló tulajdonságának javítása. Dolgozatunk célja a vizsgált műanyagok égéskésleltetésének minősítése oxigén index méréssel, valamint a szövetek függőleges lángterjedésének vizsgálata. Ez alapján javaslat megfogalmazása a szövetek alkalmazhatóságára.

Kulcsszavak: tűzvédelem, polimerek, poliészter, geo textil, éghetőség, oxigén index, nem szőtt geotextil

Abstract

Today, plastics are increasingly used as a building material, and traditional silicates are starting to displace. The plastic industry was developed significant in the last decades. The application of plastics are increasing. Because of this it is a high risk factor. The characterization of the behaviour of plastics while being on fire is of great importance for the practical use of plastic materials. Toxic gases arose during combustion of plastics, that’s dangerous for people and environment. Our paper presents the occurrence of the most common plastics in buildings: woven and non-woven textiles, and cables. These are subject to the same stringent flammability requirements as traditional products. Polyester (PES) is one of the most important synthetic polymers. Subject of my examination is the nonwoven geotextiles. They are widely used in many fields such as flat roof insulation. Conversely, it has various disadvantages such as highly flammable combined with dripping, smoking, shrinking effect. For these reasons, it is necessary to improve the anti-dripping and fire retardant properties of textiles, that used in buildings. The flue gas composition, the combustion temperature affect the survival chances in case of fire. The aim is, that analyze flame retardant properties of textiles with LOI. The method provides a classification of the burning behaviour.

Kulcsszavak: fire protection, polymers, polyester, geotextile, flammability, self-sustaining combustion, nonwoven geotextile

A teljes cikk megtekintése