József Dobor, György Pátzay, Nóra Szűcs-Vásárhelyi, Kálmán Serfőző, Balázs Barina:

Egy lehetséges talajszennyezéssel járó, veszélyes üzem által okozott környezetszennyezés rövid, katasztrófavédelmi szempontú jellemzése és az esetből adódó tanulságok összefoglalása


Absztrakt

A cikk szerzőinek célja, hogy bemutassák jelen, folyamatban levő kutatásukat, amely a talajszennyezés okainak, folyamatainak meghatározására alkalmazható módszerek és eszközök mellett alternatívát kínál az alkalmazható jogi szabályozáshoz. A szerzők különféle tudományterületen végeznek kutatásokat, vizsgálva a környezeti elemeket, a veszélyes üzemek jogi szabályozását, a vegyipari technológiát és az elsődleges beavatkozási lehetőségeket veszélyes anyagokkal kapcsolatban bekövetkezett eseményeknél. Így ugyanazt a kérdést különböző szögekből mutatják be. Mindenesetre az ipari, mezőgazdasági eredetű talajszennyezés kialakulásának lehetősége mérsékelhető alkalmas jogi szabályozásokkal, mint ahogy a cikk adott részében ezt a szerzők alátámasztják. Ezt azért érdemes kiemelni, mert a talajszennyezés észlelésére, elemzésére és megelőzésére meglehetősen költséges eszközök, módszerek és munkaórák szükségesek. A cikk elején bemutatjuk a kutatásunkhoz tervezett modellkísérlet egy vázlatát. Ezután a rendelkezésre álló nemzetközi szakirodalom alapján a talajszennyeződésekkel kapcsolatban fogalmazzuk meg a kutatásunkhoz szükséges alapokat. Ezután ismertetjük a jogi szabályozási lehetőséget. Összefoglalásként eredményeinket ábrák segítségével ismertetjük. Bemutatott kutatásunk a tervek szerint több évig fog tartani, eredményeinket folyamatosan közzétesszük a lehetséges tudományos platformokon.

Kulcsszavak: talajszennyezés, katasztrófavédelem, iparbiztonság, jogi szabályozás

Abstract

The aim of the authors of the article is to present their present research, which provides an alternative to the legal regulation that can be used, in addition to the methods and tools that can be used to determine the causes, causes and possibilities of soil pollution. The authors conduct research in a variety of disciplines, examining environmental elements, the legal regulation of hazardous plants, chemical technology, and primary intervention. Thus, they present the same problem from different angles. In any case, the industrial origin of soil contamination can also be reduced by legislation. This is worth highlighting because soil contamination is a complex and costly tool to detect, analyze, and prevent contamination. At the beginning of the article, we present a model experiment planned for our research in a few months. We then perform a complex presentation of soil contaminants based on the available international literature. We then describe the legal regulatory option, listing the most recent regulators. Finally, as a summary, we conclude our summary with a few figures. Our presented research is planned to last for several years, and our results are continuously published on possible scientific platforms.

Kulcsszavak: soil pollution; disaster management; industrial sa

A teljes cikk megtekintése