József Hesz, Gergő Érces, Balázs Nagy:

BIM-alapú munkafolyamatok értékelése a tűzvédelmi mérnöki munkában


Absztrakt

Az épületinformációs modellezés és -menedzsment (BIM) egy különböző eszközökkel, alkalmazásokkal és technológiákkal támogatott folyamat, amely magában foglalja a fizikai és funkcionális jellemzők, valamint az építményekre vonatkozó információk digitális reprezentációinak előállítását, optimalizálását és kezelését annak teljes életciklusa alatt. A BIM felhasználható a tűzbiztonsággal kapcsolatos információk nyújtására vagy tárolására is. Ezen alkalmazások némelyike jelenleg ismert és alkalmazott, azonban még sok lehetőség rejlik az egyes alkalmazások kutatásában és fejlesztésében. Kutatásunk során a rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján értékeltük a lehetséges BIM-alapú alkalmazásokat, és egy átfogó munkafolyamatot állítottunk össze, amely rendszerezi a BIM-et magában foglaló mérnöki tervezés és menedzsment használatát. Ennek során kitérünk a BIM alkalmazási lehetőségeire az épületszerkezetek tűzállóságának modellezésére, a tűz és a füst terjedésének, valamint a kiürítés szimulációjára, az integrált intelligens monitoring rendszereknek a tűzjelzés és az események kezelésére, valamint az innovatív tűzmegelőzési megoldásokra, például az AR / VR alkalmazásokra. Kutatási célunk a BIM mérnöki alkalmazásának és a tűzvédelem összekapcsolásának elősegítése. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a BIM tűzvédelmi szempontból is alkalmazható az építmények teljes életciklusában, és minden tűzbiztonsági mérnöki alkalmazás optimalizálhatja és változtatásokat generálhat az épület tervezésében, ha ezek az értékelések kölcsönhatásba lépnek egymással, és ugyanazt a dinamikusan fejlődő BIM modellt használjuk.

Kulcsszavak: Épületinformációs modellezés, innovatív mérnöki módszerek, tűzvédelem

Abstract

Building information modelling and management (BIM) is a process supported by various tools, applications and technologies involving the generation, optimization, and management of digital representations of physical and functional characteristics and information of constructions throughout its entire lifecycle. BIM can be used to provide, or store information related to fire safety. Some of these applications are known and used already, however, many possibilities are nowadays still in the research and development. In our research, we evaluated the possible BIM-based individual applications based on scientific literature and composed a workflow of a construction project that is organizing the use of engineering design and management involving BIM. We discussed the possibilities of BIM applications throughout the analysis of building constructions for fire loads, fire and smoke propagation and evacuation simulation, integrated smart monitoring systems for fire alarm and incident management as well as innovative fire prevention solutions such as AR/VR applications. Our research goal is to facilitate the interconnection of BIM engineering applications and fire protection. We concluded that BIM can be used throughout the whole lifecycle of a building project and all fire safety engineering applications can optimize and generate changes in the building design if these assessments interact to each other and use the same dynamically developing BIM model.

Kulcsszavak: building information modelling, innovative engineering methods, fire safety engineering

A teljes cikk megtekintése