József Kersák, Péter Pántya:

Műszaki fejlesztési lehetőség a műszaki mentés gyakorlati képzésének területén


Absztrakt

Jelen korban az urbanizáció horizontális és vertikális térnyerésével a civilizációs és,- vagy természeti eredetű veszélyek, katasztrófák eddig nem tapasztalt mértékben fejtik ki hatásukat. Lefolyásuk, illetve intenzitásuk, az emberi életre, anyagi javakra jelentő veszély miatt, a technológiák fejlődésével párhuzamosan az alkalmazott védelmi rendszerek (Tűzvédelem, Polgári Védelem, Iparbiztonság) bizonyos szegmenseit fejleszteni szükséges. Ilyen fejlesztés lehet az oktatás, képzés és a jelen cikkben érintetten különösen a gyakorlati tréning területe. Ez a vizsgálati irány nem szorítkozhat csak a hazai kutatásra, fejlesztésre, tágabb értelemben szükséges a nemzetközileg már bevált és alkalmazott, a „best practice” irányok kutatása és adaptálása, mindezzel hatékonyabbá téve a védekezést.

Kulcsszavak: mentő tűzvédelem, fa kidőlés, elemicsapás viharkár, farészek feszültsége, gyakorlati képzés

Abstract

Today, due to the horizontal and vertical development of the urbanization, civilization and/or natural disasters are destroying to an unprecedented extent. Their extent and intensity also pose a threat to human life and material goods. Due to the development of technologies, it is necessary to improve certain segments of the protection systems (for example Fire Protection, Civil Protection, Industrial Safety). Such development can be education, qualification or even the practical training described by the authors in the paper. This type of research cannot be limited to the domestic level and development. In a wider sense, it is necessary to do research and adapt the so-called “best practice” directions that have already been accepted internationally, thus making the defence more effective.

Kulcsszavak: firefighting and technical rescue, tree fall, storm damage, tension of wood parts, practical training

A teljes cikk megtekintése