József Zsolt Kersák, Ágoston Restás :

Légzőkészülék védelmi idejének vizsgálata


Absztrakt

A tűzoltói beavatkozás egyik nélkülözhetetlen és rendszeresen alkalmazott védőeszköze a légzőkészülék. A rendszeresített környezeti levegőtől független légzőkészülékek használatával kapcsolatban fellelhető szakirodalmak csak a munkavédelmi követelményekre terjednek ki. A különböző tevékenységek közbeni levegőfogyasztásról, a testalkat, munkavégzés intenzitása és a stresszhelyzet összefüggéseiről kevés ismeretanyag áll rendelkezésre. Ennek következtében a légzőkészülék tényleges védelmi ideje a beavatkozások során eltérő lehet, amelyből adódóan a használati időt a lehetőségekhez mérten növelni szükséges.

Kulcsszavak: légzőkészülék, védelmi idő, levegőfelhasználás

Abstract

The respirator is an important and frequently used protective equipment for firefighters in case of interventions. The literatures in connection with the use of self-contained breathing apparatus deal only with health and safety requirements. There is only a little knowledge about the relationships between air consumption during different activities, physique, work intensity, and stress. In conclusion, the actual protection period of the respirator may vary during the interventions. Consequently, the usage time should be increased as much as possible.

Kulcsszavak: respirator, protection time, air consumption

A teljes cikk megtekintése