Johanna Farkas:

Tűzoltók megküzdési mechanizmusai


Absztrakt

A tűzoltók feladatellátásuk során nagyobb kockázatnak vannak kitéve a pszichológiai kiégés, a depresszió és más mentális rendellenességek kialakulása tekintetében. Ezen problémák pszichológiai kezelési lehetőségei az egyéni megküzdési stratégiákra fókuszálnak. A tanulmány célja, hogy bemutassa a hivatásos tűzoltók körében előforduló stressz hatásait, valamint a megküzdési stratégiák típusait az Olson Multisystem Assessment of Stress and Health (MASH) modell felhasználásával. A bemutatásra kerülő kutatásban öt városi tűzoltóság részéről 82 hivatásos tűzoltó vett részt. A megküzdési stratégiák vizsgálatához a „Stresszesemény leküzdése” valamint a „Megküzdés és Stressz Profil” kérdőívet alkalmaztuk. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a „vonulós” állomány tagjai munkájuk során jelentős mértékben vannak kitéve a stressz-hatásoknak és az állomány döntő többsége adekvát megküzdési stratégiákkal reagál azokra. Mindez arra utal, hogy a vizsgált populáció számára a munka jellege miatt több képzést és pszichológiai támogatást kell biztosítani, mely hozzájárul a munkahelyi stressz-kezeléshez. Mivel az adatokat statisztikai analízis alá nem vetettük, azok nem tekinthetők tudományosan relevánsnak.

Kulcsszavak: munkahelyi stressz, poszttraumatikus stressz zavar (PTSD), pszichológiai kiégés, rezíliencia

Abstract

The firefighters experience may result an elevated risk of psychological burnout, depression, and other mental disorders due to incidents at their work. The current approach to addressing these fields tends to focus on individuals coping. This study aims to determine the effects of stress in professional firefighters, and the types of coping strategies among Olson’s Multisystem Assessment of Stress and Health (MASH) model. Eighty-two professional firefighters participated in this research from five urban fire departments. The Coping Inventory for Stressful Situations and Coping and Stress Profile were used to exam coping strategies. The survey shows that the members of the intervention staff are exposed to the greatest stress during their work. The vast majority of the stock responds to stress with adequate coping strategies. This suggests that firefighters are increasingly exposed to stress during their work and should be provided with more training and psychological support for dealing with work stress. As the data were not subjected to statistical analysis, the results are not considered scientifically relevant.

Kulcsszavak: Work stress, Posttraumatic stress disorders (PTSD), Psychological burnout, Resilience

A teljes cikk megtekintése