Jozef Svetlík, Linda Makovická Osvaldová:

Hőmérséklet vizsgálata a tűznek kitett autóajtókon-előmérés


Absztrakt

A személygépjármű tüzek oltása gyakori tűzoltói feladat, amely bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Leggyakrabban a parkoló járművek gyulladnak meg. A cikk egy szimulált tűznek az autók (ajtók) szerkezeti elemeire gyakorolt hatását mutatja be, miközben rögzíti a hőmérsékletet és a sugárzó hő áramlásának adatait is. A kísérletet egy tűzgyújtásra alkalmas helyiségben végezték el, ahol ellenőrizték az autóajtók viselkedésének értékelési módszertanát a folyadékkibocsátás okozta tűz hőterhelése alatt. A kísérletek eredményei megalapozzák a zárt és nyílt térben történő további tűzszimulációkat autó esetén.

Kulcsszavak: gépjárműtűz, hőmérséklet, kísérlet

Abstract

Fires of passenger motor vehicles are a part of life. They can be seen in the streets at any hour, and most often happen when the vehicle is parked. The article deals with the effects of simulated fire on the structural elements of cars (doors) while recording the temperatures and the flow of radiant heat. The experiment was carried out in a fire room and verified the methodology of evaluating the behavior of car doors under thermal stress caused by a fire from a liquid spill. The results of experiments can serve as a basis for the car fire simulations in both enclosed and open spaces.

Kulcsszavak: car fire, temperature, experiment

A teljes cikk megtekintése