Judit Rauscher:

Kiürítési változatok és ismétlések a kiürítés szimulációkban


Absztrakt

Jelen tanulmány célja bemutatni, hogy a kiürítés ellenőrzése során milyen kiürítési változatok vizsgálata szükséges és azok milyen szempontok szerint alakítandóak ki. Ennek érdekében megvizsgáltam a nemzetközi szabályozásokat, ajánlásokat és irodalmi adatokat és összehasonlítottam azokat a hazai elvárásokkal és gyakorlattal. Megközelítési móddal és példákkal mutatom be, hogy a használati módok, a geometriai adottságok és a személyek jellemzői és kiindulási helyük hogyan befolyásolhatják a kiürítési változatok számát és jellegét. Emellett bemutatom, hogy a bemeneti paraméterek statisztikai beállításai miatt milyen mértékű ismételt futtatásokra van szükség és hogyan érdemes kapott eredményeket kiértékelni.

Kulcsszavak: kiürítés, kiürítés szimuláció, kiürítési változatok, ismétlések, statisztikai eredmények

Abstract

The aim of the present study is to show what evacuation scenarios need to be examined during the evacuation calculations and according to which aspects they should be developed. I examined international regulations, recommendations, and literature data and compared them with domestic expectations and practices. Using an approach and examples, I show how usage patterns, geometric features, person characteristics and starting positions can influence the number and nature of evacuation scenarios. In addition, I show the extent of repeated runs due to the statistical settings of the input parameters and how it is worth evaluating the obtained results.

Kulcsszavak: evacuation, evacuation simulation, evacuation scenario, repeated runs, statistics

A teljes cikk megtekintése