Katalin Berta :

Az álltamentő szervezetek részvétele katasztrófák során


Absztrakt

A XXI. században társadalmi elvárás az állatok mentése katasztrófák során. Kutatásomban vizsgálom a civil állatmentő szervezetek és a Katasztrófavédelem kapcsolatát. Az állatmentés a műszaki mentés témakörébe tartozik, ennél fogva a Katasztrófavédelem feladata. A 2011. évi CXXVIII. katasztrófavédelmi törvény lehetővé teszi önkéntes szervezetek részvételét katasztrófák során, a mentésvezető kezébe adva ennek lehetőségét, valamint utasítja a hivatásos állományt a beavatkozásra, amennyiben az állat élete ennek hiányában veszélybe kerül. Ezirányú kutatásaim rávilágítanak, hogy az állatmentés szaktudást igénylő mentés, ahol speciális eszközök is szükségeltetnek. Ennek integrálása, oktatása és a riasztási rendbe való beillesztése időszerű. Több, mint húsz éves állatmentő tapasztalatom késztetett, hogy ezt vizsgáljam, így saját tapasztalataimon keresztül mutatom be és igazolom állításaimat.

Kulcsszavak: állatmentés, katasztrófavédelem, műszaki mentés, árvíz, vörös iszap

Abstract

It is a socail need to protect animals in the XXI. Century. In my research, I examine the relationship between civil animal rescuers and Disaster Management. Animal rescue is a technical rescue, so it is a duty of Disaster Management. Act No. CXXVIII. of 2011 allow the Rescue Manager to involve voluntary organizations in disasters, and to consider rescuing animals, when the absence of intervention causes the death of the animals. My experience in this direction shows, the animal rescue organizations have such a specialized knowledge and tools, that the integration of these organizations in to the education would be timely, all so in the rescue and alarm order. I present and prove through my own experiences in such cases.

Kulcsszavak: animal rescue, Disaster Management, technical rescue, flood, red sludge

A teljes cikk megtekintése