Katalin Kopecskó, Ádám Nagysolymosi, János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás :

Üvegszállal erősitett kompozitok felhasználásának tűzvédelmi korlátai épületszerkezetekben


Absztrakt

It is a mandatory requirement that the buildings have to be sized for heat and fire. In case of concrete, we use the EUROCODE standard. If the structural material contains materials whose thermal behaviour is unknown, then we have to expect hidden dangers. Such a common material is the fibre reinforced composite plastics. In the paper the authors investigated the properties of this composite that are necessary for design, sizing and use: changes under the influence of heat, electron microscopic structure examination, special burning behaviour and mechanical tensile strength. The authors made the heat treatment in a furnace and the combustion of the composite rods with an oxygen index measuring device under special conditions. Knowing these, it is possible to calculate what durable strength reductions will result from a fire in the building structures.

Kulcsszavak: üvegszállal erősített kompozit, mérés, minta

Abstract

Kötelező előírás, hogy ez épületeket hőre, tűzre kell méretezni. Ha betonról van szó arra használatos az EUROCODE szabvány, de ha a szerkezeti anyag tartalmaz olyan anyagokat, amelyek hőtani viselkedése nem ismert akkor rejtett veszélyekkel kell számoltunk. Ilyen gyakran használt és egyre inkább elterjedt anyag az üvegszállal erősített kompozitok. Munkánkban ennek a kompozitnak, azokat a tulajdonságait vizsgáljuk, amelyek a tervezéshez, méretezéshez és felhasználáshoz szükségesek: változások hő hatására, elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálat, különleges az égési viselkedésre és mechanikai húzószilárdságra. A hőkezelést égető kemencében, míg a kompozit rudak égetését különleges körülmények között oxigén indexmérő készülékben végezték el. Ezek ismeretében ki lehet számítani, hogy milyen tartószilárdság csökkenéseket eredményez az épület szerkezetekben egy tűz.

Kulcsszavak: glass fibre reinforced composite, test, specimen

A teljes cikk megtekintése