Kiss Vikt��ria Ivett, K��tai-Urb��n Lajos, Vass Gyula :

A l��gi sz��ll��t��s hat��s��gi ellen��rz��si tev��kenys��g��nek aktu��lis jogalkalmaz��si k��rd��seinek vizsg��lataA teljes cikk megtekintése