Krepuska András István, Nagy Rudolf:

Működőképesség-megtartó kábelrendszerek műszaki-technikai követelményeinek vizsgálata


Absztrakt

Ahhoz, hogy egy villamos tűzvédelmi berendezés teljesíteni tudja a vele szemben az üzembiztonság terén támasztott követelményeket, mindenkor szükséges, hogy a védelmi célokhoz igazodóan megállapított ideig biztosítva legyen a működtetésükhöz elengedhetetlen villamos energiaellátás. Ennek biztosításához a kábelrendszereket tűz esetén is funkcióját meghatározott ideig megtartani képes nyomvonalon vezetve kell kialakítani. A jelen írás ezen nyomvonalnak kialakításához szükséges szabályozási és szabványossági kérdések összetevőit vizsgálja.

Kulcsszavak: tűzálló kábelrendszer, működőképesség-megtartó rendszer, kábel, nyomvonal

Abstract

In order that an electrical fire protection equipment be able to meet the requirements of operational safety, it is always necessary to ensure the supply of electric energy, inevitable for its operation for a period to be determined in accordance with the protection objectives. To ensure this, cable systems must be designed with a track capable of retaining their functionality for a specified duration in case of fire. This paper studies the components of the regulatory and standardization issues required to develop such a track.

Kulcsszavak: fire-resistant cable system, functionality retention system, cable, track

A teljes cikk megtekintése