László Bérczi :

Tűzvédelmi műszaki irányelv szerepe a hő és füst elleni védelemben


Absztrakt

A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások során mindig előtérbe kerül az a kérdés, hogy hogyan, milyen megoldással valósítható meg, teljesíthető a jogszabály által előírt biztonsági szint. 2015. március 5-től nagyobb hangsúlyt kapnak a különböző mérnöki módszerek, amelyek segítik a mérnöki gondolkodást, a tervezés fejlődését. Ennek köszönhetően megvalósított és többször előfordult, bevált megoldások kis idő múlva megjelennek a vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben, amelyek támogatják a tervezők és a hatóság képviselőinek a munkáját, gyorsítják, egyszerűsítik a hatósági és szakhatósági eljárásokat. A szerzők röviden, a Hő és Füst elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelven keresztül mutatják be, hogy milyen sokrétű témában vannak már kidolgozva műszaki megoldások, különböző számítások, vagy az egyes megvalósítások feltételei. Bizonyítva azt, hogy a tűzvédelmi megoldások ilyen részletes kidolgozása, egységes szerkezetben történő megjelenése nem valósult volna meg, ha nem jön létre a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv rendszere.

Kulcsszavak: TvMI, mérnöki módszerek, megoldások, Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Abstract

During the procedures of fire protection authorities and professional authorities, always brought to the fore the question of how and with what solution the level of safety required by law can be implemented. From 5 March 2015, there are more emphasis on the various engineering methods that help the engineering thinking and the development of design. As a result of this, the proven solutions that have been implemented and occurred several times are soon appear in the relevant Fire Protection Technical Guidelines, which support the work of designers and representatives of the authority, speed up and simplify official and professional procedures. The authors briefly, through the presentation of Protection against heat and smoke spread Fire Protection Technical Guidelines, show the numerous topics, where various technical solutions, different calculations, or conditions of particular implementations has been worked out. This proves that such a detailed elaboration of fire protection solutions, their appearance in a unified structure would not have been realized, if the system of Fire Protection Technical Guidelines had not been established.

Kulcsszavak: TvMI, engineering methods, solutions, Fire Protection Technical Guideline

A teljes cikk megtekintése