László Bodnár :

Tűzoltók fizikai terhelésének vizsgálata a viselt többletteher alapján


Absztrakt

Az ember a történelem során mindig is kapcsolatban állt a tűzzel. Ennek köszönhetően megismerte annak előnyét és veszélyeit is. A világon mindenhol vannak tűzoltói beavatkozások, ezért a tűzvédelem területén folyamatos a kutatási tevékenység. A tűzoltók fizikai munkavégzése fárasztó. Ez egyrészt hatással van egy hosszabb beavatkozás során a tűzoltók egészségére, ezért fontos lenne növelni a tűzoltók fizikai teljesítőképességét. Másrészt a fizikai teher csökkentése hatékonyabbá teheti a tűzoltást. A cikkben rámutatok a tűzoltók fizikai terhelhetőségének korlátaira és bemutatom a szabad mozgással történő oltás kitolásának szükségét. Ennek érdekében egy olyan saját mérést végzek, amely nem igényel komolyabb erőforrásokat, azonban eredményei útmutatást adnak egy újszerű eszköz fejlesztéséhez. A vizsgálatom eredményeként javaslom egy újszerű, innovatív technikai eszköz alkalmazását a tűzoltás során.

Kulcsszavak: mérés, többletteher, elégetett energia, eltelt idő

Abstract

People have been in constant contact with fire throughout the history. During this time, they also learned the beneficial and dangerous effects of fire. Lot of fires generate all over the world, so the science of firefighting needs constant research and development. It is a fact that the physical work of firefighters is tiring. It has a bad affect to the health of firefighters in case of a long time intervention, so the physical performance of firefighters should be increase. In addition, reducing the physical load also provides an opportunity to increase the effective intervention. In the paper, the author points out the limitations of the load capacity of firefighters and demonstrates the need to increase the ability to extinguish with free movement. In order to achieve this objective, the author conducts an own test, which does not require significant resources, but their results can already provide guidance for a tool development. As a result of the test, he proposes to use a novel, innovative technical tool during the firefighting.

Kulcsszavak: test, overload, burned energy, elapsed time

A teljes cikk megtekintése