László Gabriella, Kuti Rajmund:

LAKÓÉPÜLETEK HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉSÉNEK KOCKÁZATAI


Absztrakt

Jelen cikk szerzőinek célja, hogy összefoglalják a lakóépületek tűzterjedéssel kapcsolatos veszélyeit, a homlokzati tűzterjedés aspektusából. Bár hazánkban, a hatályos jogszabályokban és irányelvekben évről-évre szigorodnak a homlokzati hőszigetelések alkalmazhatóságára vonatkozó szabályozások, még mindig gyakran fordulnak elő lakástüzek, melyek rendszerint át is terjednek a homlokzatra. Emellett a homlokzati tűzterjedésre vonatkozó szabályok nagyon különbözőek Európán belül, ami gyártói szemszögből komoly problémát jelent, valamint van egy olyan tényező, mellyel egyik ország szabályozása sem foglalkozik, ez pedig a sugárzó hő hatása.

Kulcsszavak: lakóépületek, homlokzati tűzterjedés, éghető homlokzati hőszigetelések, polisztirolok, sugárzó hő

Abstract

The aim of this paper is to summarize the hazards of fire spread in residential buildings, from the aspect of facade fire spread. Although in our country, current regulations regarding the applicability of thermal insulation on facades are getting stricter every year, apartment fires still often occur, which usually spread also to the facade. In addition, the regulations against the spread of fire on facades are very different within Europe. This means a serious problem from the manufacturer's point of view. And still there is a factor that is not covered by the regulations of any country, and that is the effect of radiant heat.

Kulcsszavak: residential buildings, facade fire spread, combustible facade thermal insulation, polystyrenes, radiant heat

A teljes cikk megtekintése