Lajos Király, Ágoston Restás, Gyula Vass, János Bleszity :

A robbanásvédelem megjelenése a magyar jogrendszerben és az oktatásban


Absztrakt

A tudomány és a technika állandó változásokon megy keresztül a műszaki világban. Történelmünk során számos olyan hasznos technikai újítás került felfedezésre, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Ezek az újítások azonban bizonyos esetben robbanásokat eredményezhetnek, amelyek veszélyeztetik az emberi életet és az anyagi javakat. Az iparban elsősorban a szénpor és a metán jelenléte miatt a szénbányákban fellépett egy fejlesztési igény a robbanásvédelem tekintetében. Mivel a villamosság óriási előnyt és segítséget jelentett, alkalmazása egyre szélesebb körben kezdett elterjedni. Ez azonban olyan veszélyeket is rejtett magában, mint a robbanás, ezért megkezdődött az ennek megelőzésére irányuló kutatási tevékenység. A cikkben a szerző a robbanásvédelem magyarországi helyzetével foglalkozik, különös tekintettel, a témával kapcsolatos jogszabályokra és a téma megjelenésére az oktatásban.

Kulcsszavak: robbanásvédelem, ATEX direktíva, oktatás

Abstract

Science and technology are constantly changing in the world of technology. Throughout our history, many useful technical innovations have been discovered that make our everyday lives easier. However, these innovations can in some cases also lead to explosions that endanger the human life and material goods. In the industrial sector, there has been a development need for explosion protection in coal mines, mainly due to the presence of coal dust and methane. As electricity was a huge benefit and help, its use began to become more widespread. However, this also involved dangers such as an explosion, so research activities have begun to prevent it. In the paper, the author deals with the situation of explosion protection in Hungary, with special regard to the legislation related to the topic and the appearance of it in education system.

Kulcsszavak: explosion protection, ATEX directive, education

A teljes cikk megtekintése