Leczovics Péter:

TERMÉSZETI ANALÓGIÁK A HADI- ÉS VÉDELEMTECHNIKÁKBAN III.


Absztrakt

A hadi- és a védelemtechnikai fejlesztések minden egyes állam számára kiemelt fontosságúak, és szigorúan titkos minősítésűek. A kutatások eredményei csak akkor kerülnek nyilvánosságra, amikor már megvalósították, és sikeresen kipróbálták őket. A tudományos beszámolók is csak jóval később kerülnek publikálásra, lényegében szinte akkor, amikor az eredmények felhasználása átkerül a polgári, civil életbe. A fejlesztések során a kutatók, mérnökök számos esetben fordulnak a természethez, mivel az évmilliók során kialakult alkalmazkodás kiváló megoldásokat adhat.

Kulcsszavak: puffogó futrinka, ultrahang, fekete doboz

Abstract

Military technical developments are very important to all countries and they are strictly confidential. The results of the research will only be made public once they have been implemented and successfully tested. Scientific reports are also published much later, essentially almost when the use of the results is transferred to civilian life. During the developments, researchers and engineers turn to nature in many cases, as the solutions developed over millions of years can provide excellent solutions.

Kulcsszavak: bombardier beetle, ultrasound, black box

A teljes cikk megtekintése