Leczovics Péter:

Természeti analógiák a haditechnikákban II


Absztrakt

A bionika/biomimkri - mint tudomány – a XX.sz.”terméke”. Gyakorlatilag egy gyűjtőfogalom, amely a természetben fellelhető alakzatok, jelenségek, folyamatok(technológiák) tudományos levezetése a modern kor számára. Jelen összeállításban folytatom a természeti analógiák ismertetését a védelemtudomány területén.

Kulcsszavak: interdiszciplinaritás, sokkoló, vegyi-, és biológiai fegyverek, harckocsi

Abstract

Bionics / biomimkri - as a science - is the “product” of the 20th century. It is practically a collective concept, which is the scientific derivation of the shapes, phenomena, processes (technologies) found in nature for the modern age. In this compilation, I continue to describe natural analogies in the field of defense science.

Kulcsszavak: interdisciplinarity, shock, chemical, and biological weapons, tank

A teljes cikk megtekintése