Lenkai Nóra:

Katalizátor szerepű társadalmi innováció a humán erőforrás optimális fejlesztését lehetővé tevő oktatási környezet kialakítására


Absztrakt

Az oktatás egy stratégiai termelési ágazat, amely ma már alkalmas az egyedi tömegtermelésre, azaz a hallgatók csoportosan történő képzésében egyéni előre haladásuk, munkaerőpiaci elvárások szerinti specializációjuk, támogatására. Az oktatás következő nagy forradalma pedig az Ipar 4.0 mintájára már arról szól, hogy az oktatást végző egységek integrálásra kerülnek az őket kiszolgáló és az általuk kiszolgált gazdasági, társadalmi folyamatokkal egy hatalmas intelligens irányítási rendszerbe. Sajnos azonban a tipikus magyar oktatási környezetet jelenlegi működési módszere alkalmatlanná tesz erre az integrációra. Dolgozatomban összegyűjtöttem, értékeltem azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyek alapvetően határozzák meg a 21. század oktatásának jövőjét. Elvégeztem a jelenlegi oktatási rendszer adatalapú elemzését és meghatároztam az oktatási folyamat átalakításának lehetséges beavatkozási pontjait. Kidolgoztam egy a 21. századi kihívásoknak megfelelni tudó, az elemzésemben feltárt működési hibákat kiküszöbölő komplex társadalmi innovációs „breakthrough” programot az oktatási környezet átalakítására, az általa kiszolgált gazdasági, társadalmi folyamatokkal történő integrációjának előkészítésére.

Kulcsszavak: oktatási ellátási lánc, oktatás 4.0, társadalmi innováció, tanulóközpontú oktatás, outputorientált oktatás, értékteremtés az oktatásban

Abstract

Education is an industry, which nowadays through technological advances and new teaching methods can support individualized learning in the framework of its mass production. The next revolution of this industry comes in the form of integrating its production units with the economic and social processes that they serve and which in turn serve them into a vast intelligent management system. Unfortunately, the current Hungarian educational system is unsuitable for such integration. In my work, I have collected and evaluated the challenges and opportunities that will shape the educational systems of the 21st century. I performed a data-based analysis of the current state of the Hungarian educational system and identified the possible points of intervention for its transformation process. I have developed a breakthrough social innovation program that will aid the transformation of the Hungarian educational system and prepare it for the integration with the economic and social processes it serves. The developed program will meet the investigated challenges of the 21st century and it will eliminate the problems revealed in my analysis of the current Hungarian educational system.

Kulcsszavak: education as supply chain, education 4.0, social innovation, individualized education, output oriented education, , value creation in education

A teljes cikk megtekintése