Linda Makovická Osvaldová:

Meghatározott fafajok vizsgálata erdőtűz esetén természeti katasztrófák során


Absztrakt

Európában komoly kihívást jelentenek az erdőtüzek, amelyek egykor még ritkaságnak számítottak Szlovákiában, azonban ma már fokozott figyelmet követelnek. A tűzoltás jelentős erő - és eszközforrást igényel, amelyek az évek elteltével folyamatosan változnak. Az erdőtűzoltás kutatása ma már széleskörű, a tüzek kialakulásának forgatókönyveit pedig fokozatosan tervezik. A tűzszimulációk már tartalmazzák a legújabb felszereléseket, földrajzi információs rendszereket (GIS), valamint a geomorfológiai és éghajlati viszonyokat, is. Egy ilyen szimulációnak egyik alapja, hogy erdőtűz során, milyen biomassza kap lángra. A cikk célja a tűz és biomassza tulajdonságok vizsgálata a fák egyes részein (ág, törzs és gyökér), illetve a tűlevelű fafajok (erdei fenyő, lucfenyő és vörösfenyő) esetében. Egy ilyen vizsgálat módosított kutatási módszerek alkalmazását igényli. A kísérletek eredményeit a szerzők, diagramok formájában mutatják be.

Kulcsszavak: erdőtűz, tűlevelű fafajok, sorvadás, égési sebesség.

Abstract

Forest fires are quite a common phenomenon, even on the European continent. Even if this phenomenon was quite rare in our territory in the past, it needs to be given close attention in the future. Firefighting requires great manpower and resources, in many cases on a long-term scale. The equipment, machinery and tactics of intervention units specializing in forest fire-fighting are always changing. Forest firefighting has become the subject of much research, and predictive scenarios for forest fire development are designed and tested. The latest equipment, geographic information systems (GIS), knowledge of geomorphological and climate conditions, and meteorological conditions are all included in fire simulations. An important factor for such a simulation is knowing what kind of fuel naturally occurs in the area of the potential forest fire. This article aims to compare methods of testing the fire characteristics and differences in fuel properties according to the position of the wood on the tree (branch, trunk and root) for various coniferous tree species (spruce, fir, pine and larch). To determine these characteristics, the test method, in particular the dimensions of the samples, had to be modified. The results of the experiments are presented in this article in the form of charts.

Kulcsszavak: forest fire, coniferous tree species, weight loss, burning rate

A teljes cikk megtekintése