Máté Rekeny, Ágoston Restás :

Három magyarországon alkalmazott erdőszeres tűzoltó gépjármű kvalitatív összehasonlítása


Absztrakt

Magyarországon a tűzesetek jelentős hányada szabadtéri tűz, azon belül is erdő- és vegetációtűz. Ezek felszámolása jelentősen különbözik az épített környezetben végzett tűzoltástól, a beavatkozást akadályozó körülmények elsősorban a rossz útviszonyok. Itt mutatkozik meg a közepes, és nehéz tömegosztályú fecskendők korlátai, amelyek gyakran nem képesek a tüzet megfelelő mértékig megközelíteni, ezzel elhúzódó gyalogos megközelítés válik szükségessé. Az elmúlt évtizedekben több erdőtűz specifikus gépjármű került rendszeresítésre, amelyek ezeket a problémákat hivatottak megoldani. Ezeket a szereket, illetve tulajdonságaikat veszi vizsgálata alá a cikk.

Kulcsszavak: kvalitatív, erdőtűz, erdőtüzes tűzoltó gépjármű, hatékonyság,

Abstract

In Hungary, a significant proportion of fires are outdoor fires, including forest and vegetation fires. Elimination of these is significantly different from firefighting in the built environment, the conditions preventing the intervention are mainly poor road conditions. This is where the limitations of medium- and heavy-weight fire trucks, which are often unable to approach the fire to the right extent, become apparent, necessitating a protracted pedestrian approach. In recent decades, several forest fire-specific vehicles have been regularized to solve these problems. These engines and their properties are examined in this article.

Kulcsszavak: qualitative, forest fire, fire engine, effectiveness

A teljes cikk megtekintése