Máté Rekeny, Ágoston Restás :

Tűzoltó gépjárművek kvantitatív összehasonlítása négy taktikai paraméter tekintetében


Absztrakt

A tűzoltóság járműparkjának a gerincét a közepes, és nehéz tömegosztályú fecskendők alkotják. Ezekkel az univerzális járművekkel érkeznek az első beavatkozó egységek a káresetek helyszínére. Ezeknek a járműveknek a kialakítása optimális lehet városi, épített környezetben, de a szabadtéri tüzek megközelítése során gyakran képtelenek kihasználni az olyan előnyös tulajdonságaikat, mint a nagy szállított vízmennyiség, vagy a teljes raj szállítása. Ennek oka lehet a tömeg, a fizikai méretek, illetve a nem megfelelő terepjáró képesség. Mivel a tűzesetek közel 50%-a szabadtéri tűz, indokolt volna olyan járművek készenlétben tartása, amely használata ilyen körülmények között is lehetséges. Az optimális jármű meghatározása érdekében tudnunk kell, melyek azok a képességek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a beavatkozás a leghatékonyabban, és a legrövidebb időn belül megkezdhető legyen.

Kulcsszavak: kvantitatív, erdőtűz, erdőtüzes gépjárműfecskendő, hatékonyság, taktikai elemek

Abstract

The backbone of the fire department’s vehicle fleet consists of medium and heavy weight class fire trucks. With these universal vehicles, the first respondent units arrive at the fire. The design of these vehicles may be optimal in urban, built environments, but when approaching wildfires, they are often unable to take advantage of their advantageous properties, such as the large amount of water transported or the transport of the entire swarm. This may be due to weight, physical dimensions, or inadequate off-road capability. As almost 50% of fires are wildfires, it would be reasonable to have vehicles on standby that can be used in such conditions. In order to determine the optimal vehicle, we need to know what capabilities are needed to get the intervention started most effectively and in the shortest amount of time.

Kulcsszavak: quantitative, forest fire, fire engine, effectiveness, tactical elements

A teljes cikk megtekintése