Mészáros István:

EGÉSZSÉGÜGYI LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK KOMPLEX ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ IPARBIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA


Absztrakt

Hazánkban 2016-ban kezdődött meg az egészségügyi ágazatban, azon belül is fekvőbeteg-ellátás alágazatban a létfontosságú rendszerelemek azonosítása és kijelölése. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény, illetve végrehajtási rendelete a kijelölt rendszerelemek üzemeltetői számára Üzemeltetői Biztonsági Terv készítését írják elő. A 2020-ban történt felülvizsgálatok során új típusú tervezési és kockázatértékelési módszertan került kiadásra. Az üzemeltetői biztonsági tervezéshez a nemzetközi gyakorlatban bevált, az üzletmenet-folytonossági menedzsment rendszerek tervezését leíró, ISO 22301 sz. szabvány alkalmazása azonban hazánkban nem jellemző ezen a területen. Az egészségügyi igazgatásban a profitorientált, így a „termelés” és a „profit” fenntartására fókuszáló szemléletmód gyakorlati alkalmazása nem megszokott, a profit és a termelés fogalma nehezen értelmezhető. A tanulmány az üzletmenet-folytonossági menedzsment rendszerek közegészségügyben történő alkalmazási lehetőségeit vizsgálja.

Kulcsszavak: létfontosságú rendszerelem, kritikus infrastruktúra védelem, egészségügy, fekvőbeteg-ellátás, üzemeltetői biztonság, üzletmenet-folytonosság, kockázatértékelés

Abstract

In Hungary, the identification and designation of healtcare sector’s critical infrastructures began in 2016, including the inpatient care sub-sector. The act on the identification, designation and protection of critical systems and facilities and its implementing decree requires operators of designated system components to prepare an Operator Security Plan. During the revisions in 2020, a new type of planning and risk assessment methodology was issued. ISO 22301, which describes the design of business continuity management systems, has proven itself in international practice for operator security planning. However, the application of the standard is not typical in this area in our country. In health care sector, the practical application of a profit-oriented approach focusing on the maintenance of "production" and "profit" is not common, and the concepts of profit and production are difficult to interpret. The study examines the application possibilities of business continuity management systems in public healthcare sector.

Kulcsszavak: critical infrastructure protection, health care sector, in-patient care, operator security, business continuity, Risk Analysis, Business Impact Analisys

A teljes cikk megtekintése