Mónika Nováky:

A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység elemzése az integrált katasztrófavédelem rendszerében


Absztrakt

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladatrendszere igen széles tevékenységi kört foglal magában. Az iparbiztonság, tűzvédelem, polgári védelem pillérén nyugvó feladatok magukban foglalják a katasztrófák hatósági megelőzését, a védekezés megszervezését, irányítását, valamint a bekövetkezett polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtását továbbá a káros következmények felszámolását és a helyreállítás-újjáépítés megvalósítását is. Emellett az elmúlt időszakban a tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízügyi és vízvédelmi szakterülete egyre szélesebb körben végez hatósági és szakhatósági tevékenységet is. A hatósági tevékenység fontos része a katasztrófavédelem megelőző, tervező, szervező tevékenységének. A tűzvédelmi hatósági tevékenység során engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket hoz, tűzvizsgálatot folytat le, hatósági bizonyítványt ad ki és tűzvédelmi bírságot szab ki.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzvédelem, hatósági és szakhatósági tevékenység, megelőzés

Abstract

The system of tasks of the professional disaster management body comprises a very wide range of activities. The tasks based on industrial security, fire protection and civil protection include authority prevention of disasters, organization and management of protection, implementation of rescue in emerged civil emergencies, as well as liquidation of the harmful consequences and realization of restoration-reconstruction. In addition the industrial security, the professional field of water affairs and water protection have been performing more widely authority and professional authority activities in the past periods. Authority activity is the important part of disaster management, prevention, planning and organization activity. The fire protection authority takes licencing, prohibiting and limiting measures, conducts fire inspections, issues authority certificates and imposes fire protection fines during its activity.

Kulcsszavak: disaster management, fire protection, authority and professional authority activity, prevention

A teljes cikk megtekintése