Majorosné Lublóy Éva, Nemes Rita:

Az adalékanyag vízfelvételének hatása hőterhelés után a maradó nyomószilárdságra


Absztrakt

Hagyományos kvarckavics adalékanyagú betonok esetén a beton nedvességtartalma befolyásolja a beton szilárdságának alakulását, különösen alacsonyabb hőmérsékleti tartományokon, mintegy 300 °C-ig. A könnyű adalékanyagok ellentétben a hagyományos kvarckavics adalékanyagú betonokkal a keverés során nedvességet (vizet) vesznek fel. Könnyű betonok esetén lényeges kérdés, hogy különböző hőmérséklet tartományokban, hogyan változik a beton maradó nyomószilárdsága, és ezt milyen mértékben befolyásolja az adalékanyag vízfelvevő képessége. Kísérleteink során kvarckavics és két különböző vízfelvevő képességű duzzasztott agyagkavics adalékanyagból készült beton szilárdság-változását vizsgáltuk (16, 30 és 90 napos korban) hőterhelés (20 °C, 50 °C, 105 °C, 150 °C és 300 °C) hatására.

Kulcsszavak: vízfelvétel, adalékanyag, hőterhelés, beton kora

Abstract

In case of concretes with conventional quartz gravel, the moisture content of the concrete influences the development of the strength of the concrete, especially in lower temperature ranges, up to about 300 ° C. Lightweight aggregate, in contrast to quartz gravel aggregate, absorb moisture (water) during mixing. In case of lightweight concretes, an important question is how the residual compressive strength of the concrete changes in different temperature ranges and to what extent this is influenced by the water absorption capacity of the aggregate. In our experiments, we investigated the change in strength (at 16, 30 and 90 days of age) of concrete made of quartz gravel and two expanded clay aggregate with different water absorption capacities under thermal stress (20 ° C, 50 ° C, 105 ° C, 150 ° C and 300 ° C).

Kulcsszavak: water uptake, admixture, heat load, concrete age

A teljes cikk megtekintése