Melinda Győri, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás:

Blokk wood eljárással modifikált hazai faanyagok éghetőségi paraméterei


Absztrakt

Az ember számára a faanyag az egyik legősibb építőanyag. Beszerzése egyszerű, könnyen alakítható, megmunkálható, rugalmas és szilárdsága is megfelelő ahhoz, hogy kitűnő építőanyag lehessen belőle. A faanyagok növekvő használata mellett mindig ott volt a komoly probléma is: hogyan lehet az éghetőséget csökkenteni. Óriási kutatási háttere és szakirodalma van a fák égéskésleltetésének, számtalan eljárás létezik. A modifikálás maga faanyagvédelmi szerek alkalmazását jelent. A szerzők a cikkben egy Magyarországon új eljárásként alkalmazott az ún. BlokkWood módszert és hatását mutatják be, kiegészítve saját vizsgákatokkal. Többféle vizsgálatnak vetették alá a kezelt fákat. Ezek részben szabványos, részben nem építőanyag szabványos, de tűz esetén mindenképpen számolni kell a hatásával. Igen nagyszámú minták a hazai fafajok közül kerültek ki. A cikk célja megvizsgálni, hogy a BlokkWood módszer alkalmas-e a fák a hatékony modifikálására.

Kulcsszavak: fa égéskésleltetés, tűzvédelmi vizsgálatok, fák modifikálása, BlockWood módszer

Abstract

Wood is one of the most ancient building material. It is available anywhere, it is easy to shape, it is flexible and strong enough to make it an excellent building material. The use of wood also has a disadvantage, which is the flammability. There are countless literatures and procedures in the topic of the flame retardancy. The modification involves the use of wood preservatives. The authors present the so-called BlokkWood method used in Hungary as a new procedure and its effect, supplemented with their own tests. The wood were subjected to several types of testing. These are partly standard and partly non-building material standard, but in case of fire, the effect must be taken into account. The specimens were mainly Hungarian wood species. The purpose of the paper is to investigate whether the BlokkWood method is suitable for the efficient modification of trees.

Kulcsszavak: flame retardant of wood, fire tests, modification of wood, BlockWood method

A teljes cikk megtekintése