Michaela Zamrazilova:

A fotovoltaikus rendszerek tűzbiztonsága


Absztrakt

A fotovoltaikus rendszerek szegmenseinek biztonságát és megbízhatóságát a gyártás során folyamatosan tesztelik. Ezeknek a rendszereknek meg kell felelniük a különféle szabványokban és protokollokban meghatározott villamos biztonsági követelményeknek is. Az gyártók állításai alapján olyan információkkal lehet dolgozni, hogy a fotovoltaikus rendszerek normál üzemi körülmények között nem jelentenek egészségügyi, biztonsági vagy környezeti kockázatot, amennyiben a képzett személyzet megfelelően telepíti és karbantartja azokat. A fotovoltaikus installációknak számtalan beépítési változata ismert, a hagyományos tetőn és talajon történő beépítéstől kezdve az épület homlokzatába integrált fejlettebb rendszerekig. Ennek megfelelően fontos a különböző telepítési eljárások kidolgozása, valamint a berendezések biztonságával és a kockázatcsökkentéssel kapcsolatos információk megosztása. A cikk példákon keresztül mutatja be a fotovoltaikus létesítményekben bekövetkezett egyes tűzeseteket. A szerző emellett pontosítja a Cseh Köztársaságban és a környező országokban alkalmazott tűzbiztonsági megközelítéseket.

Kulcsszavak: fotovoltaikus rendszer, tűzbiztonság, tűz, tűzoltók, napenergia

Abstract

The segments of photovoltaic systems are tested for safety and reliability during production. These systems must also satisfy the electrical safety requirements set out in the various standards and protocols to the extent defined by the country. Based on the claims of individual manufacturers, it is possible to work with the information that photovoltaic systems don‘t pose health, safety or environmental risks under normal operating conditions, if they are properly installed and maintained by trained personnel according to the requirements of regulations and standards in individual countries. With the ever-growing global trend of photovoltaic installations and countless installation variants, from traditional installations on the roof and ground to more advanced systems integrated into building facades. It is all the more important to develop installation procedures and share equipment safety and risk mitigation information. The article presents examples of fires in photovoltaic installations in the context of the intervention of firefighters. The article further clarifies the applied approaches in the field of fire safety in the Czech Republic and in the surrounding countries.

Kulcsszavak: photovoltaic system, fire safety, fire, firefighters, solar energy

A teljes cikk megtekintése