Németh Zsófia, Szabó Roxána, Csavajda Péter:

VESZÉLYES ÁRUK CSOMAGOLÁSVIZSGÁLATI DILEMMÁI A SAJÁTOS SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL


Absztrakt

Az ellátási láncokban résztvevő áruféleségek egyre nagyobb részét képezik olyan termékek, amelyeket valamilyen szempontból veszélyesnek szükséges tekinteni. A biztonságos szállítás érdekében minden szállítási ágra külön szabályozás került kidolgozásra, szigorú előírások betartása mellett szállíthatók az egyes áruk. A szállítási körülmények azonban jelentősen változtak, a mai igénynek megfelelően, nagyobb hangsúlyt kap a részrakományos, illetve futárszolgálatos szállítás, ahol a rakomány összetétele inhomogén. A fizikai igénybevételek is mások, mint egy teljes rakományos szállítás során. Megfigyelhető, hogy a normál csomagolás teszteknél szállítási módra bontva kerül kialakításra a tesztprogram, az adott módozatra jellemző igénybevételek kerülnek tesztelésre. Az ADR szállítási módtól függetlenül viszont ugyanazon előzetes csomagolásvizsgálatokat kéri, nem differenciálva a szállítási módok között. Tanulmányunkban a három leggyakrabban használt és alkalmazott, valamint egy univerzális kombinált csomagolást vizsgálunk a veszélyes árukra vonatkozó tesztprogram és a hagyományos csomagolásra vonatkozó ISTA 3A tesztprogram szerint. A vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy az ADR előírásai mellett a csomagolásvizsgálati szakszabványok paramétereit is figyelembe kell venni a biztonságos szállítás érdekében.

Kulcsszavak: csomagolás, csomagolásvizsgálat, ADR, ISTA, hullámpapírlemez doboz

Abstract

A large quantity of hazardous materials is transported each year in the supply chains. In order to ensure safe transport, separate regulations have been developed for each modes of transportation, so dangerous goods can be transported only according to strict regulations. However, the supply chains have changed significantly recently. In accordance with today's needs, the volume of LTL (less-than-truckload) and parcel delivery is increasing. Different types of packaged-products, often from different shippers and intended for different ultimate destinations, are mixed in the same load. That’s why the damage-producing motions, forces, conditions, and sequences of transport environments are different, than in FTL (full-truck-load) transport environment. In case of standard packaging tests, the test program is depends on the mode of transportation and the testing program is designed to provide a laboratory simulation of that shipping environment. Regardless of the mode of transportation, ADR requires the same packaging testing. In our study, the three most commonly used and applied packaging were investigated. Packaging tests were performed according to ADR and ISTA 3A testing programs on different combined packaging. Based on the results of the tests, it can be stated that in addition to the ADR regulations, the parameters of the standard packaging testing standards must also be taken into account in order to ensure safe transportation of dangerous goods.

Kulcsszavak: packaging, packaging testing, ADR, ISTA, fiberboard box

A teljes cikk megtekintése