Nagy Rudolf:

Az anyagi minőség szerepe egyes állati takarmányok öngyulladási folyamataiban


Absztrakt

Az öngyulladások kérdéskörének áttekintését, még szakmai körökben is gyakorta elintézik azzal, hogy sablonosan átfutnak a gyakorlatban megmutatkozó jelenségek általánosan ismert megnyilvánulásain. Egyfelől ez könnyen érthető, hisz a sablonosan vett tűzkeletkezési folyamatok megszokott és könnyen azonosítható mechanizmusától eltérően, egy jóval összetettebb és a természettudományos ismeretek még mélyebbre hatóbb feltárásával láthatunk csak bele ezen termikus folyamatok valódi mibenlétébe. Az azonban már egyértelműbb és még a laikusok széles körben is ismert összetevője ezen termikus változásoknak, hogy mindezen hőtermelő folyamatok következtében a kölcsönhatásban résztvevő komponensek minőségi átalakuláson mennek keresztül. Az öngyulladások során azonban ennek közönséges megnyilvánulási formái, úgy mint égésnyomok, intenzív füst- és hőfejlődés, stb. többnyire csak jóval a folyamat kezdetét követően mutatkoznak meg. Az azonban, hogy az öngyulladások mechanizmusban felfedezhető ezen eltérések miként és milyen jellegzetességektől kísérve manifesztálódnak elsődlegesen az anyagi minőség eltéréseiben rejlenek. Ennek egyes részleteit világítja meg a jelen cikk szerzője állati takarmányok öngyulladási jellemzőin keresztül.

Kulcsszavak: anyagi minőség, takarmány, termikus folyamat, öngyulladás, égés

Abstract

An overview of the issue of spontaneous inflammation, even in professional circles, is often done by traversing the well-known manifestations of phenomena in practice in a template. On the one hand, this is easy to understand, since, unlike the usual and easily identifiable mechanism of staged fire generation processes, we can only see into the true nature of these thermal processes by exploring a much more complex and in-depth knowledge of the natural sciences. However, it is already a clearer and even widely known component of these thermal changes that, as a result of all these heat-generating processes, the components involved in the interaction undergo a qualitative transformation. However, during spontaneous combustion, common manifestations of this, such as burn marks, intense smoke and heat generation, etc. they usually appear only long after the process begins. However, the way in which these differences can be discovered in the mechanism of spontaneous inflammation and the accompanying characteristics are manifested primarily in the differences in material quality. Some details of this are illustrated by the author of this article through the self-ignition characteristics of animal feeds.

Kulcsszavak: material quality, feed, thermal process, self-ignition, combustion

A teljes cikk megtekintése