Nagy Rudolf, Sütő Norbert:

Peszticidek veszélyei a szerves foszforsav-észter alapú rovarírtó szerek tükrében


Absztrakt

A növényvédő szerek kiemelt veszélyessége a katasztrófaavédelmi szakmemberek ismereteinek integrált bemutatására a veszélyes anyagok biztonságos kezelésének szempontjából. A jelen cikk áttekintést kíván nyújtani a szerves foszforsav-észterek speciális kockázatait illetően, amelyek alapvetően meghatározzák növényvédelmi felhasználásuk biztonságát. Az ennek kapcsán jelentkező veszélyek hatványozottan jelentkezhetnek olyan haváriaesetében, amelyek ismeretében a beavatkozók megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket meghozatalát segítő információkat nyerhetnek.

Kulcsszavak: veszély, szerves foszforsavészter, kockázat, mérgezés, biztonság

Abstract

High hazards of plant protection products for the integrated demonstration of the knowledge of disaster management professionals for the safe handling of hazardous substances. The purpose of this article is to provide an overview of the specific risks of organophosphoric acid esters that fundamentally determine the safety of their use in plant protection. The risks involved can be exaggerated in the event of an accident in which interveners can obtain information to help them take appropriate risk mitigation measures.

Kulcsszavak: hazard, organophosphorus ester, risk, poisoning, safety

A teljes cikk megtekintése