Oláh Krisztián Sándor:

A SÍKBÓL KIMOZDÍTOTT ÉPÜLETHOMLOKZATOK HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉSI VIZSGÁLATA MÉRNÖKI MÓDSZEREKKEL


Absztrakt

A homlokzati tűzterjedésgátlás mind a hazai, mind a külföldi tűzvédelmi előírások fontos eleme, amelyre nincs egységes európai vizsgálati szabvány. A magyarországi homlokzati tűzterjedési határérték-vizsgálat csak sík homlokzatokra vonatkozik, ezzel szemben a valós épületeken kiugró és visszahúzott homlokzati tagozatok és ezek kombinációja egyaránt jellemző. A probléma feloldására a cellamodelles szimulációk alkalmazása megoldást jelenthet, amit jól szemléltet az is, hogy erre nemzetközi szinten párhuzamosan több példa is adódik. A hazai szabvány szimulációs környezetbe történő átültetésével előáll egy olyan új „vizsgálati eszköz” ami lehetővé teszi az ismeretlen viselkedésű épületgeometriák, hatékony és pontosnak mondható vizsgálatát. Cikkünkben a síkból kimozdított épülethomlokzatok homlokzati tűzterjedést befolyásoló sajátosságait mutatjuk be.

Kulcsszavak: homlokzat, homlokzati tűzterjedés, síkból kimozdított homlokzat, tűzszimuláció

Abstract

Preventing the façade fire propagation is an important element of both Hungarian and international fire safety legislation but there is no unified European test standard. The Hungarian façade fire propagation test standard applies only to vertical facades, but in the case of real buildings non-planar facades are also typical. In order to remedy the shortcomings of the regulations, the use of CFD simulations may serve as a solution, supported by the fact that several international studies, independent of each other, have relied on this technology. By applying the Hungarian standards in the virtual environment of the simulation, a new “testing method” presents itself, which allows for the effective and fairly accurate examination of façade geometries with unknown fire behaviour. In our article features influencing the fire propagation of non-planar facades are introduced.

Kulcsszavak: façade, façade fire propagation, non-planar façade, fire simulation

A teljes cikk megtekintése