Papp Antal:

A katasztrófavédelem magyar szakképzési rendszerének átalakításával kapcsolatos feladatok a rendszerváltástól napjainkig


Absztrakt

A rendszerváltást követően rövid időn belül jelentős változások következtek be a különböző típusú tűzoltóságok, és a polgári védelem történetében. 2000. január elsejével integrálásra került a két szervezet, katasztrófavédelem egységes elnevezéssel, közös országos és megyei irányítás alatt. Két éven belül átalakult a tűzoltóságok rendszere, a képesítések köre kibővült, ez a változás bonyolította a felkészítés rendszerét. Ez a cikk áttekintést nyújt a katasztrófavédelmi oktatásban a magyarországi szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos feladatokról a katasztrófavédelmi oktatásban, a rendszerváltástól napjainkig.

Kulcsszavak: tűzoltás, magyar rendszer, történelem, szakképzés, katasztrófavédelem, polgári védelem, jogi háttér, oktatás átalakítása

Abstract

After the change of regime, significant changes have occurred in system of fire and civil protection, as the two organizations were integrated under joint national and county management. Within two years, the system of fire brigades changed, the range of qualifications expanded, and this change complicated the system of training. This article provides an outline overview of the tasks related to the transformation of the Hungarian vocational training system in disaster management education in disaster management education, from the change of regime to present days.

Kulcsszavak: fire fighting, Hungarian system, history, vocational traning, disaster management, civil protection, legal background, transformation of the education

A teljes cikk megtekintése