Papp Bendegúz:

Veszélyes helyen élünk? – Közép-Európa katasztrófaveszélyeztetettségi vizsgálata


Absztrakt

Jelen tanulmányban a közép-európai térség – esetünkben Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – katasztrófaveszélyeztetettségét vizsgálom. A regionális veszélyeztetettség ismerete szükséges ahhoz, hogy megértsük a leggyakrabban előforduló katasztrófatípusokat, a sebezhetőség leghangsúlyosabb elemeit és a katasztrófák okozta emberi életet érintő és gazdasági kárt. A veszélyeztetettségi elemzést saját szempontrendszer szerint végzem, eszerint összegyűjtöm a releváns természetföldrajzi, gazdaságiföldrajzi és statisztikai jellemzőket. A statisztikai elemzésben 2004 és 2018 közötti eseményeket vizsgálok négy változó szerint: előfordulás, halott, érintett és gazdasági kár. Katasztrófatípusok tekintetében kijelenthető, hogy a térségben elsősorban árvíz, szélsőséges hőmérséklet és vihar kategóriájú veszélyhelyzetek történtek az elmúlt évtizedekben. Azonban ezen értékek nem kiemelkedők: a 15 éves statisztikai adatok alapján nem vonhatunk le messzemenő következtetést a katasztrófák számának és súlyosságának növekedésével kapcsolatban. A változók alapvetően évről évre csak szűk tartományban mozognak, mindig egy nagyobb katasztrófaesemény okoz kimagasló értéket.

Kulcsszavak: veszélyeztetettség, visegrádi országok, katasztrófastatisztika

Abstract

In the present study, I examine the vulnerability of the Central European region, in our case the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. Understanding regional vulnerability is essential to investigate the most common disaster types, the most significant elements of vulnerability, and the human and economic damage caused by natural hazards. I carry out the vulnerability analysis according to my own system of criteria, which are natural geographical, socio-geographical and statistical characteristics. In the statistical analysis, I examine events between 2004 and 2018 according to four variables: occurrence, death, affected, and economic damage. In terms of disaster types, it has been stated that there have been emergencies in the area of floods, extreme temperatures and storms in recent decades. However, these values are not outstanding: based on 15 years of statistics, far-reaching conclusions about the increase in the number and severity of disasters cannot be drawn. The variables basically move only in a narrow range from year to year, always with a major catastrophic event causing outstanding value.

Kulcsszavak: vulnerability, Visegrad countries, disaster statistics

A teljes cikk megtekintése