Roland Veszprémi, Péter Pántya:

A tűzoltósági beavatkozások és azok nehézségei vasúti környezetben


Absztrakt

Ebben a cikkben a tűzoltók beavatkozásai, azok eszközei és körülményei kerülnek megvizsgálásra vasúti baleseteknél Magyarországon, nem számítva az összes vágányjárművet. A villamosok, a földalatti és a HÉV nem szerepelnek a munkában. A kutatómunka célja a témáról rendelkezésre álló információk összegyűjtése, a beavatkozás alapvető lépései szerinti rendezése és az általános ismeretek bővítése. Sor került információk gyűjtésére az elsődleges beavatkozók szemével - figyelemmel egy korábbi munkára – és cél volt, hogy felhívja a figyelmet a speciális kockázatokra és követelményekre. A cikk a területen keletkező feladatok révén kiemeli a különböző tényezőket, amelyek meghatározzák a mentés sikerét vasúti baleset esetén. A rendelkezésre álló tanulmányok és szakirodalom mellett a szerzők erőfeszítéseket tettek a tűzoltósági, katasztrófavédelmi, valamint a vasúti szállítási vezetők és szakértők konzultációs meghallgatására. Az interjúk során információkat gyűltek a vasúti gyártásról, a karbantartásról, a megelőzés lehetőségeiről és a beavatkozást segítő módokról is. A kutatás eredményeként átfogó ismeretek keletkeztek az elsődleges beavatkozók szemszögéből. A jövőben további kutatások kezdődhetnek például az elektromos leválasztási protokoll felülvizsgálatára, valamint a vasúti balesetek mentésére szolgáló, meglévő rendszerek, alapvető berendezések és eszközök fejlesztésének lehetőségeire.

Kulcsszavak: vasút, káreset, tűz, elsődleges beavatkozók, műszaki mentés

Abstract

This paper will examine firefighter responses, their tools and circumstances in cases of railway accidents in Hungary, not including all track-based vehicles. For example, trams, underground and HÉV (commuter train lines) are excluded in the work. The purpose of the work is to gather available information about this topic and organise them by the basic steps of an intervention and to improve the general knowledge. Collected special information with the eye of the first responders, even to call attention to the possible special risks and requirements, on the basis of a previous work. This paper highlights the various number of affecting factors through these tasks, which determinate success of a rescue in case of a train accident. In addition to available studies and literature we made efforts to contact leaders and experts of both fire and rescue services and railway transportation. Through the interviews we were able to gather information from production, maintenance, prevention and responses as well. As a result of this research, we collected a comprehensive knowledge from the viewpoint of a first responder. Further researches could start in the future, for example the review of the protocol for electric separation and opportunities to improve existing systems, essential equipment and tools for the rescue in train accidents.

Kulcsszavak: train, accident, fire, first responders, technical rescue

A teljes cikk megtekintése