Sebestyén Zsolt:

A dózismegszorítás alkalmazása magyarországon


Absztrakt

A sugárvédelem célja az ionizáló elektromágneses és töltött részecske sugárzás elleni védekezés. A legfontosabb cél a determinisztikus hatások kiküszöbölése, valamint az, hogy a sztochasztikus hatások ne haladják meg más foglalkozási ágak társadalmilag elfogadott kockázatát. Ebben a cikkben bemutatom röviden a sugárvédelem 3 alapelvét, az indokoltságot, az optimálást, valamint a korlátozást. A rövid áttekintés után a korlátozás elvével foglalkozom részletesebben, amikor is a dóziskorlátokra és dózismegszorításra vonatkozó ajánlásokat és szabályozást mutatom be, egy kis történelmi visszatekintéssel. Az ajánlások változásával végig követhető, hogyan fejlődtek a sugárvédelmi ajánlások.

Kulcsszavak: Sugárvédelem, szabályozás, dóziskorlát, dózismegszorítás

Abstract

The purpose of radiation protection is to protect against ionizing electromagnetic and charged particle radiation. The main goal is to eliminate deterministic effects and to ensure that stochastic effects do not exceed the socially accepted risks of other occupations. In this article, I will briefly present the 3 principles of radiation protection, justification, optimisation, and limitation. After a brief overview, I will show with the principle of limitation in more detail. I am presenting recommendations and regulations for dose limits and dose constraints, with a little historical review. We can track how the radiation protection recommendations have evolved with the changing of the recommendations.

Kulcsszavak: Radiation protection, legislation, dose limit, dose constraint

A teljes cikk megtekintése