Serfőző Kálmán:

A szén-dioxid geológiai tárolás környezetbiztonsági kockázatai


Absztrakt

A föld klímaváltozása vitathatatlan. Az ipari tevékenységből fakadó üvegház hatású gázok kibocsátásának mértéke az elmúlt évszázadban bizonyítottan megnőtt, a kutatások szerint ez nagymértékben hozzájárul a légkör hőmérséklet emelkedéséhez. A szerző ebben a cikkben a szén-dioxid kibocsátás csökkentésének lehetőségeit vizsgálja, különös tekintettel az úgynevezett szén-dioxid lánc (CO2 leválasztás és tárolás) magyarországi alkalmazhatóságának lehetőségeire. Korábban bekövetkezett nemzetközi és hazai káresemények segítségével világít rá a szén-dioxid gáz geológiai tárolásának környezetbiztonsági kockázataira.

Abstract

Earth’s climate change is indisputable. Greenhouse gas emissions from industrial activities have been shown to increase in the last century, with research showing that this contributes greatly to rising atmospheric temperatures. In this article, the author examines the possibilities of reducing carbon dioxide emissions, with special regard to the possibilities of applying the so-called carbon dioxide chain (CO2 capture and storage) in Hungary. It sheds light on the environmental safety risks of the geological storage of carbon dioxide through past international and domestic damage events.


A teljes cikk megtekintése