Somogyi Tamás, Nagy Rudolf:

AZ EURÓPAI BANKI INFRASTRUKTÚRA VÉDELMÉNEK NÉHÁNY SZEMPONTJA A TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS A KIÜRÍTÉSI GYAKORLAT FÉNYÉBEN


Absztrakt

A tűzbiztonság döntő szerepet játszik a kritikus infrastruktúrák védelmében. A kutatók azonban eddig nem foglalkoztak részletesen a tűzvédelmi képzéssel és a tűzoltási evakuálási gyakorlatokkal. E tanulmány célja, hogy a jelenlegi szakirodalom alapján áttekintést adjon a biztonsági kultúráról, a tűzvédelmi képzésre és a tűzoltási evakuálási gyakorlatra összpontosítva. Túl ezen a tűzvédelmi képzés és a tűzoltási evakuálási gyakorlat legjobb gyakorlatát keresve az EU bankszektorának tagjainak jelenlegi gyakorlatát mutatjuk be. Kvantitatív kutatásunk eredményei nem általánosíthatók, azonban következtetések vonhatók le a tűzbiztonsággal, a tűzvédelmi képzéssel és a tűzoltási evakuálási gyakorlattal kapcsolatban. A megállapítások összegzésével javaslatokat teszünk a tűzvédelmi képzés és az evakuálási gyakorlat szélesebb körű együttműködés és tudásmegosztás révén történő javítására. Ez a tanulmány új betekintést nyújt a tűzbiztonság és a kritikus infrastruktúrák védelmének jelenlegi helyzetébe. Eredményeinknek segítségére lesznek a biztonsági kultúra javításában, és fontosak lehetnek az alapvető szolgáltatások valamennyi üzemeltetői, a szabályozó hatóság, a szakértők, ellenőrök és kutatók számára is ezen a területen.

Kulcsszavak: Tűzvédelmi képzés, kiürítési gyakorlat, biztonsági kultúra, létfontosságú infrastruktúrák védelme, európai bankszektor.

Abstract

Fire safety plays a crucial role in critical infrastructure protection. However, researchers have not treated fire safety training and fire evacuation exercise in much detail. An objective of this paper is to provide an overview of safety culture with focus on fire training and fire evacuation exercise, based on the current literature. Then, seeking the best practice in fire safety training and fire evacuation exercise, current practice of members of the banking industry in the EU will be presented. The results of our quantitative research cannot be generalised; however, conclusions can be drawn regarding to the fire safety, fire training and fire evacuation exercise. Bringing together the findings, suggestion will be given in order to enhance fire training and evacuation exercise by wider cooperation and knowledge sharing. This study provides new insights into the current situation of fire safety and critical infrastructure protection. Our results should help to improve safety culture and would be relevant to all operators of essential services, regulators, experts, auditors and researchers of this field as well.

Kulcsszavak: Fire training, Evacuation exercise, Safety culture, Critical Infrastructure Protection, European banking industry

A teljes cikk megtekintése