Stocker Balázs, Bodnár László:

A TŰZOLTÁS LOGISZTIKAI NEHÉZSÉGEINEK VIZSGÁLATA VÁROSI ÉS VIDÉKI KÖRNYEZETBEN


Absztrakt

Köztudott, hogy minél nagyobb a tűz, annál több erőre és eszközre van szükség egy káreset felszámolásához. A gyors és hatékony tűzoltói beavatkozás lehetővé teszi az anyagi károk mérséklését. Ezzel szemben, amennyiben a tűzoltás nagy időveszteséggel kezdődik csak meg, abban az esetben a keletkezett károk, illetve a beavatkozás költségei is magasabbak lesznek. Ennek érdekében kiemelten fontos, hogy a tűzoltó gépjárművek a lehetőségekhez képest hamar a kárhelyszínre érkezzenek, ezzel biztosítva a beavatkozáshoz szükséges élőerőt, eszközt és oltóanyagot. A cikkeben a szerzők a vonulást nehezítő akadályokat elemzik városi és vidéki környezetben. A vonulást nehezítő körülményeket konkrét példákon keresztül, saját tapasztalatok és egy kérdőíves adatgyűjtés alapján vizsgálják meg. A cikk eredményeként olyan közlekedésfejlesztési lehetőségeket fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak a tűzoltó gépjárművek hatékonyabb vonulásához.

Kulcsszavak: logisztika, városi környezet, vidéki környezet, kárhelyszín

Abstract

The larger is a fire, the more forces and equipment are needed on the fire scene for the effective intervention. As a result of a quick and effective intervention, the amount of material damage is reduced. If the firefighting starts with a large time loss, then the damage and the costs of the intervention will also be higher. It is therefore very important to get fire trucks to the fire scene as quickly as possible, in order to ensure the necessary conditions (force, tools and water) for the intervention. In the paper, the authors analyse the logistic difficulties of firefighting in urban and rural environments. They examine the difficulties of site approach with own experiences and with a questionnaire. As a result of the paper, they determine some transport improvements that can contribute to a more effective site approach.

Kulcsszavak: logistics, urban environment, rural environment, fire site

A teljes cikk megtekintése