Szendi Rebeka:

AZ IPARBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ MEGELŐZÉSI-, FELKÉSZÜLÉSI ÉS BALESET-ELHÁRÍTÁSI ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK – A VÉDELMI TERV GYAKORLATOK HIÁNYOSSÁGAI


Absztrakt

A Seveso III Irányelvvel bevezetett jogszabályváltozások hatással voltak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körére és számára, ezzel együtt mind az üzemeltetők, mind pedig az engedélyezést és felügyeletet ellátó hatóság tevékenységére. A hazai jogszabályok egyes esetekben a nemzetközinél szigorúbb előírásokat is tartalmaz, vannak azonban átgondolást igénylő gyenge pontjai is. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésben előtérbe került a megelőzés fontossága. A védekezést szolgáló eljárások, eszközök és módszerek közül a megelőzést, az eseményekre való felkészülést szolgálja a védelmi tervezés, illetve az ezzel kapcsolatos gyakorlatok, végrehajtása, illetve a hatóság általi ellenőrzése annak érdekében, hogy az esetleges hiányosságok megszüntetésre kerüljenek.

Kulcsszavak: iparbiztonság, veszélyes üzem, Seveso III Irányelv, jogszabályváltozás, védelmi terv gyakorlat

Abstract

Legislative changes introduced by the Seveso III Directive have had an impact on the range and number of establishments handling dangerous substances, as well as on the activities of both the operators and the authority performing the licensing and supervision. In some cases, domestic legislation contains stricter standards than international ones, but it also has weaknesses that require reflection. In the protection against major accidents involving dangerous substances the importance of prevention has come into view. Among the procedures, tools and methods used for protection, the emergency planning and the implementation of related practices, as well as their control by the authority in order to eliminate any insufficiencies, serve the purpose of prevention and preparation for events.

Kulcsszavak: industrial safety, dangerous plant, Seveso III Directive, changes in legislation, emergency plan practice

A teljes cikk megtekintése