Vásárhelyi Örs László:

MEZŐGAZDASÁGBAN ALKALMAZOTT NITRÁT ALAPÚ MŰTRÁGYÁK VESZÉLY FAKTORAI


Absztrakt

A nitrát alapú műtrágyák gyártása és alkalmazása széles körben elterjedt mind hazánkban, mind világszerte. Sajnos az elmúlt több, mint 100 évben rengeteg nagymértékű ipari baleset bekövetkezéséért az ammónium-nitrát alapú műtrágyák voltak a felelősek. Így a téma aktualitását a világszerte bekövetkező balesetek és a folyamatosan változó és megújuló biztonsági szabályozás adja. A szerző az irodalmi forrásmunkák analitikai elemzésére, feldolgozására indukciós és dedukciós módszert is alkalmazni kíván. Megfigyeli és elemzi a jelenleg hatályban lévő jogszabályokat, valamint gyakorlati megvalósításukat, különösen a végrehajtás során fellépő nehézségeket keresi. Jelen cikk azért született meg, hogy felhívja a figyelmet a nitrát alapú műtrágyák veszélyeire és a lehetséges veszélyek kialakulásának minimalizálásra szolgáló óvintézkedések fontosságára. Továbbá a tavalyi évben hatályba lépő Európai Bizottság által hozott 2021 évi a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendeletének a valóságban történő alkalmazásának bemutatása végett.

Abstract

The production and application of nitrate-based fertilizers are widespread both in Hungary and worldwide. Unfortunately, ammonium nitrate-based fertilizers have been responsible for many large-scale industrial accidents over the past 100 years. The relevancy of the topic is due to the continuously occurring disasters and the changing and renewable security regulations. The author would like to use inductive and deductive methods for the analytical analysis and processing of source work found in the literature. The writer observes the current legislation in force, as well as the practical implementation especially seeking the difficulties in implementation in particular. This article was conceived to raise attention/awareness of the hazards of nitrate-based fertilizers and the importance of using precautions to minimize the occurrence of potential hazards. Furthermore, this article is used to demonstrate the practical application of Regulation (EU) 2019/1148 of 2021 on the marketing and use of explosives precursors, adopted by the European Commission last year.


A teljes cikk megtekintése