Veres Gy��rgy :

A ki��r��t��sre vonatkoz�� szab��lyok fejl��d��se a magyarorsz��gi ��p��t��szeti t��zv��delem kezdet��t��l napjainkigA teljes cikk megtekintése